Domov

 

MINISTERSTVOM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY AUTORIZOVANÁ ORGANIZÁCIA ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV A DOVOZCOV AUTOMOBILOVÝCH A PRIEMYSELNÝCH BATÉRII A AKUMULÁTOROV