Ponuka služieb

Pre nových aj už registrovaných výrobcov a dovozcov automobilových a priemyselných batérií a akumulátorov zmluvne zabezpečujeme na celom území Slovenskej republiky plnenie vyhradených povinností, vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcov a to hlavne:

  • registrácia a aktualizácia údajov v príslušnom Registri výrobcov
  • plnenie evidenčných a ohlasovacích povinností v zákonných lehotách a v súlade s platnou legislatívou
  • zabezpečenie plnenia cieľov a limitov
  • zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu
  • konzultácie a poradenstvo v oblasti životného prostredia