Prečo si vybrať Envibat

 

KOREKTNOSŤ

  • vyvážený a obojstranne výhodný zmluvný vzťah
  • operatívne riešenie požiadaviek a potrieb každého zákazníka

 

KOMPLEXNOSŤ

  • plnenie vyhradených povinností za zastúpených výrobcov
  • prevádzkovanie a udržiavanie systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu
  • zabezpečenie zberu, spracovania a recyklácie batérií a akumulátorov
  • zabezpečenie revitalizácie vhodných akumulátorov a batérií
  • propagačné a vzdelávacie aktivity

 

VÝHODY

  • individuálny prístup ku každému zákazníkovi
  • vyváženosť systému plnenia povinností výrobcu a optimalizácia investovaných prostriedkov